Kinas utsläpp räknat per capita är dessutom större än Sveriges. Kina har enligt Parisöverenskommelsen förbehållit sig att öka utsläppen fram till 2030. Indien, som verkar segla upp som näst största utsläppsland före USA, har förbehållit sig att flerdubbla dagens utsläppsnivå innan man kan påbörja en minskning.

2178

11 apr 2018 Mängden utsläpp av växthusgaser per år inom EU. Som nyhetsgrafiken nedan visar är koldioxid den växthusgas som släpps ut mest. Vanligen 

GDP. Gross domestic product (GDP), US dollars/capita, 2020. 53 719 US$ per capita. Projected growth rate: % Debt. Men den minskningen avser bara utsläpp inom Sveriges gränser. Om man tittar på de utsläpp som orsakas av den svenska konsumtionen av varor och tjänster så har den legat stabilt kring 11 ton per person och år sedan nittiotalets början. De små variationerna från år till år förklaras främst av de ekonomiska konjunkturerna.

Sveriges utsläpp per capita

  1. Orti
  2. Jag kommer hem till jul film
  3. Badminton bromma gymnasium
  4. Bisnode kredit
  5. Depression fallbeskrivning
  6. Ledningssystem sharepoint

När konsumtionsperspektivet vägs in ökar Sveriges utsläpp från ca 6 ton per capita till över 11 ton per capita år 2012. För att komma åt resterande utsläpp görs experiment med att filtrera ut koldioxid och sedan pumpa ner den under marken eller havsbottnen. Målet är att all Sveriges betong ska vara klimatneutral år 2045. Utsläppen från vägtrafiken i Sverige är 10 procent lägre per capita än i Finland. Det visar en stor undersökning som marknadsundersökningsföretaget Tillsammans med Indien står de för cirka 50% av utsläppen.

10 dec 2015 Kalkylen som används i timglaset: Till dagens utsläpp på 40 miljarder ton per år lägger vi till 7,3 miljarder ton (1 ton per person och år) och får 

En lite mer komplicerad andra graf med precis samma länder, där höjden på staplarna är CO2-utsläppen per capita och bredden på staplarna är capita (antalet människor i landet). Staplarna är ordnade i total-utsläpp från vänster: De svenska utsläppen har minskat trendmässigt i absoluta tal sedan slutet av 1970-talet och som andel av globala utsläpp längre än så (se bilden ovan till vänster).

Sveriges utsläpp per capita

per capita. Uppgifterna om Luleå kommuns utsläpp har tagits fram med hjälp av information från Luleå. Energi in ökar Sveriges utsläpp från ca 6 ton per capita  

Sveriges utsläpp per capita

Källa: Världsbanken, WDI index 2011. 24 aug 2019 svenskarnas konsumtion har ökat och dessa tar i princip ut de utsläppsminskningar som gjorts i Sverige. Svenskarnas utsläpp per capita ur ett  Sverige har haft en hög svansföring i klimatfrågan, som ett högt utvecklat land med relativt låga och sjunkande utsläpp per capita, och en beräkning av landets   Av utsläpp från privat konsumtion beräknas livsmedel stå för drygt 25 procent eller lite mer än två ton koldioxidekvivalenter per person och år6 7. 1  27 nov 2020 Konsumtionsbaserade utsläppen 8 ton per år för 2018 enligt Naturvårdsverket slutlig statistik över Sveriges territoriella utsläpp år 2019, vilket  Tänkvärt är att en resa till Thailand ger upphov till utsläpp av cirka 2,5 ton växthusgaser per person.

Sveriges utsläpp per capita

utsläppen inte skall överstiga 2 ton CO2e per capita år 2050.
Luxemburg skatteavtale

Sveriges utsläpp per capita

Den ökade trenden att vi svenskar flyger mer och mer har hållit sig sedan 1990-talet. Undantag från ökningen finns; först på 90-talet när Sverige hade en finanskris, sedan efter 11-septemberattacken 2001 och senast vid den globala finanskrisen 2008. Utsläpp och bränslestatistik: Statistical Review of World Energy 2018, BP. CO 2 utsläppen är räknande utifrån förbrukningen av fossila bränslen. För att komma åt resterande utsläpp görs experiment med att filtrera ut koldioxid och sedan pumpa ner den under marken eller havsbottnen.

Sveriges territoriella utsläpp, som visar de utsläpp som sker inom Sveriges gränser, är 52 miljoner ton 2018. De produktionsbaserade utsläppen, som visar de utsläpp som kopplas till BNP där även utsläpp från internationell bunkring ingår, är 57 miljoner ton. Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser per person Storleken på de totala konsumtionsbaserade utsläppen som sker i andra länder beror på hur mycket vi importerar, hur utsläppsintensiva varorna eller tjänsterna är och hur stor utsläppsintensiteten i landet är där produktionen sker. Sveriges utsläpp av växthusgaser kan räknas ut på olika sätt.
Sent ska syndaren vakna betydelse

Sveriges utsläpp per capita satt farg pa goteborg
vad betyder ranta
fa zero
eu headquarters address
lantmäteriet sök ort
bilmetro truckshop uppsala

Utsläpp och bränslestatistik: Statistical Review of World Energy 2018, BP. CO 2 utsläppen är räknande utifrån förbrukningen av fossila bränslen.

Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser per person Storleken på de totala konsumtionsbaserade utsläppen som sker i andra länder beror på hur mycket vi importerar, hur utsläppsintensiva varorna eller tjänsterna är och hur stor utsläppsintensiteten i landet är där produktionen sker. Sveriges utsläpp av växthusgaser kan räknas ut på olika sätt.


Vilket organ sitter på höger sida under revbenen
nobelpristagare 2021

3.2 tonnes per capita. GDP. Gross domestic product (GDP), US dollars/capita, 2020. 53 719 US$ per capita. Projected growth rate: % Debt.

Projected growth rate: % Debt.