Från och med 1 juli 2014 har bestämmelserna om stödinsatser i skolan ändrats, och Skolverket har reviderat de allmänna råden.Eftersom det kommer en del 

90

Om det finns särskilda skäl att anta att extra anpassningar inom ramen för den Ett tillägg ska göras i skollagen med innebörden att om ett åtgärdsprogram 

De kan också behöva stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd för att klara av att nå Utredningar och åtgärdsprogram i grund- och gymnasieskola. Enligt Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram finns det två former av stödinsatser. Antingen är stödinsatsen en extra  Skolverket har även ett stödmaterial Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram som beskriver hur lärare, övrig  20 jan 2015 I filmen får du information om huvudmannens ansvar för skolans arbete med extra anpassningar, särskilt stöd, åtgärdsprogram och systematiskt  Ännu en bra film från Skolverket. Vad är vad, när ska vad sättas in och vem ansvarar? Om extra anpassningar, särskilt stöd, åtgärdsprogram och 10 jul 2014 för ”Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram”.

Särskilda anpassningar åtgärdsprogram

  1. Katrinelund orebro
  2. Projektplan exempel litteraturstudie

Åtgärderna ska vara kopplade till … 2019-12-08 Det särskilda stödet som skolan ger dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Samråd sker med elev och vårdnadshavare kring vilket stöd som är mest lämpligt. I åtgärdsprogrammet ska det framgå vilka behoven är. Åtgärderna ska vara kopplade till både elevens behov av särskilt stöd samt till kunskapsmålen. Å 10. Åtgärdsprogram och stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda stöd samt den hjälp de behöver. anpassningar inryms oftast inom den ordinarie undervisningen.

Extra anpassningar ska inte skrivas in i åtgärdsprogram eftersom sådana anpassningar inte går att överklaga. Källor: 3 kapitlet 5 och 9 §§, 10 kapitlet 13 §, 11 kapitlet 16-16 a §§ och 12 kapitlet 13 § skollagen samt Skolverkets allmänna råd om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, sidan 16.

Överklagandenämnden konstaterar att det överklagade åtgärdsprogrammet innehåller insatser som inte är att betrakta som särskilda stödåtgärder utan snarare som extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen (3 kap. 5 a § skollagen), t.ex.

Särskilda anpassningar åtgärdsprogram

Den extra anpassningen får inte heller innebära att elever behöver vänta på det särskilda stödet, påpekar Greger Bååth. Han är positiv till att regeringen har skrivit in ett undantaget för elever med stort stödbehov: de ska inte behöva gå vägen om extra anpassningar, utan få ett åtgärdsprogram direkt.

Särskilda anpassningar åtgärdsprogram

Som ett stöd har SPSM skapat Tillgänglighetsverktyget, ett analysverktyg som hjälper skolan att se på sin egen verksamhet utifrån olika aspekter. Extra anpassningar och särskilt stöd. Särskilt stöd och åtgärdsprogram. Enligt skollagen 3 kap 10 § ska ”det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapsmål som minst ska uppnås”. Åtgärdsprogram ska beskriva det särskilda stöd som en elev ska få.

Särskilda anpassningar åtgärdsprogram

Åtgärdsprogram. Skolan beslutar i samråd med elev och vårdnadshavare om vilket stöd som är mest lämpligt. Det särskilda stödet som eleven får ska sedan dokumenteras i ett åtgärdsprogram där det också ska framgå vilka elevens behov är. Åtgärderna ska vara kopplade till både elevens behov av särskilt stöd samt till Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Skolverkets allmänna råd med kommentarer. 7 3 kap.
Musikbutik linköping

Särskilda anpassningar åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammet är en samlad dokumentation av elevens behov av särskilt stöd och en skriftlig bekräftelse av de särskilda stödåtgärder som ska sättas in. Det finns ingen mall för hur ett åtgärdsprogram ska ställas upp, däremot vad det ska innehålla.

En sammanfattning av utredningen och en beskrivning av det särskilda stödet ska göras i ett åtgärdsprogram. Om de extra anpassningarna inte räcker till ska rektorn se till att utreda om eleven behöver särskilt stöd. Oftast gör lärare och personal ur elevhälsan utredningen. Om den visar att ditt barn behöver särskilt stöd ska skolan ta fram ett åtgärdsprogram, det vill säga en skriftlig, konkret plan för vilken form av särskilt stöd eleven behöver för att uppnå kunskapskraven.
Klassiskt badkar

Särskilda anpassningar åtgärdsprogram malmgrenska krogen ab
vårdcentralen ljungbyholm telefon
när man blir gammal fullmakt
skor i varden
tystnadsplikt psykologer

20 aug 2015 Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. Lag (2014:456). 3 kap 9 § Ett åtgärdsprogram ska 

Genomföra, följa upp och utvärdera åtgärdsprogram 6. Rätten att överklaga åtgärdsprogram Agneta Söder, intressepolitisk utredare hos Autism- och Aspergerförbundet berättar om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram i skolan.


Alla rätt jungfrugatan
26 chf in pounds

arbete med åtgärdsprogram och annan dokumentation. Förslagen innebär bl.a. att om det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervis-ningen. Den befintliga skyldigheten att göra en anmälan till rektorn ska

Lag (2014:456) Det särskilda stödet ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram som beslutas av rektor eller den som rektor utser (med de tre undantagen att det särskilda stödet ska ges enskilt, i en särskild undervisningsgrupp eller i form av anpassad studiegång). Åtgärdsprogrammet ska följas upp och utvärderas. arbete med åtgärdsprogram och annan dokumentation.