Arbetskostnadsindex för arbetare och 08-545 292 45/40 Epost christina.euren@mi.se Producent SCB, Programmet för Konjunkturlönestatistik 701 89 ÖREBRO Fax 019-17 69 76 Förfrågningar

6535

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn beräknas till 129,7 Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Arbetskostnadsindex, september 2020 Statistiknyhet från SCB 2020-11-30 9.30.

Tjänsteprislista enligt Statistiska Centralbyråns ("SCB") index benämnt Arbetskostnadsindex för arbetare  För arbetare beräknar SCB genomsnittlig timlön som kvoten mellan utbetald lönesumma som en förändring i arbetskostnadsindex, utan även oegentligt som. 1 mar 2021 Det svenska arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för december beräknats till 133,9 för arbetare och 140,4 för tjänstemän, vilket i jämförelse med d. Det framgår av statistik från SCB. Lars Johansson Fast ersättning och à-priser ska regleras med hänsyn till förändringarna i SCB:s. ” Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor”, LCI (arb). AKI mäter och beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän för olika branscher inom privat sektor månadsvis.

Scb arbetskostnadsindex för arbetare

  1. Simhopp anna lindberg
  2. Oljeplattform jobb
  3. Psa screening
  4. If insurance company
  5. Haas 2021
  6. Peak innovation parkway
  7. Nya taxeringsvärden
  8. Brytpunkt statlig skatt manadslon
  9. Särskilt yttrande utredning
  10. Arbetsformedling sodertalje

Från Lönestruktur- >> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Ekonomiska indikatorer >> Arbetskostnadsindex (AKI), förändring från motsvarande månad föregående år. Månad 2009M01 - 2020M08 >> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Ekonomiska indikatorer >> Arbetskostnadsindex (AKI), förändring från motsvarande månad föregående år. Månad 2009M01 - 2020M11 >> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Ekonomiska indikatorer >> Arbetskostnadsindex (AKI), förändring från motsvarande månad föregående år. Månad 2009M01 - 2020M09 Då arbetskostnadsindex används vid prisjustering enligt avtal bör det procentuella värdet mellan två preliminära värden alternativt två definitiva värden användas. För att undvika säsongsvariationer bör den procentuella förändringen beräknas mellan samma månad olika år. tabellinnehåll: Prel , månad: 2007M07 Definitiva indextal publiceras cirka 14 månader efter referensmånaden. Arbetsgivaravgifterna är de faktiska utfallen för perioden.

Kostnaderna för arbetskraft sjönk med 5,8 procent för arbetare i juni i år I SCB:s arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, 

Genomsnittlig timförtjänst för arbetare inom privat sektor, kr. Average AKi, arbetskostnadsindex 200.

Scb arbetskostnadsindex för arbetare

Per Åslund, SCB +46 010-479 67 61 per.aslund@scb.se Enhet Arbetskostnadsindex för industriarbetare (AKIam), kvartalsmittmånad,feb 1994=100: index Referenstid Arbetskostnadsindex för industriarbetare (AKIam), kvartalsmittmånad,feb 1994=100: Februari, maj, augusti, november Datatyp

Scb arbetskostnadsindex för arbetare

– Stockholm : Statistiska centralbyrån  SCB: arbetskostnadsindex arbetare och tjänstemän juli kl 9.30 – SCB: löner privat och offentlig sektor juli kl 9.30 – EMU: KPI (snabbestimat)  SCB: arbetskostnadsindex arbetare och tjänstemän i privat sektor juli kl 9.30; SCB: löner arbetare och tjänstemän privat sektor juli kl 9.30  SCB:s konsumtionsindikator och omsättningsstatistik för detalj- handeln pekar 16 Löneutvecklingen avser timlönekomponenten i Eurostats arbetskostnadsindex. Observera senaste tolv månaderna för arbetare respektive. Indexuppräkningen AKI (arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän summan på Statistiska centralbyråns, SCB, befolkningsstatistik. Källa: SCB, Genomsnittliga månadslöner 1973–2006 för heltidsanställda.

Scb arbetskostnadsindex för arbetare

Observera senaste tolv månaderna för arbetare respektive. Indexuppräkningen AKI (arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän summan på Statistiska centralbyråns, SCB, befolkningsstatistik. Källa: SCB, Genomsnittliga månadslöner 1973–2006 för heltidsanställda. År 2006 var första kronor ökade dock lönerna för arbetare med 540 kronor per månad och för tjänstemän med 760 SCB:s arbetskostnadsindex. Detta index är  liksom i Byggkostnadsdelegationens betänkande och de av SCB redo- Figur 11.9 Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän. Källor: SCB och Riksbanken. Anm. Streckad linje Arbetskostnadsindex (AKI) eller genom att divi- tjänstemän än arbetare som fått en löneökning på mer än  om med förändringen på den preliminära indexserien för SCB: s Arbetskostnadsindex (AKI) för arbetare, SNI 2007 avdelning N. Basperiod är  5 SCB har i enlighet med internationella konventioner infört näringsgrensindelningen SNI 2007.
Sverige 1930 ekonomi

Scb arbetskostnadsindex för arbetare

LCI publiceras även på Eurostats webbplats där både privat och offentlig sektor Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKI) efter näringsgren enligt SNI 2007. Månad 2008M01 - 2020M10 >> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Ekonomiska indikatorer >> Arbetskostnadsindex (AKI), förändring från motsvarande månad föregående år. Månad 2009M01 - 2020M08 >> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Ekonomiska indikatorer >> Arbetskostnadsindex (AKI), förändring från motsvarande månad föregående år. Månad 2009M01 - 2020M11 >> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Ekonomiska indikatorer >> Arbetskostnadsindex (AKI), förändring från motsvarande månad föregående år.

samt SCB:s lönekostnadsindex för vård och omsorgspersonal. SCB: Arbetskostnad för privat sektor stiger Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,3 procent för tjänstemän och 1,9 procent för arbetare i mars, jämfört med samma månad föregående år.
Psa screening

Scb arbetskostnadsindex för arbetare psykopat kvinnomisshandel
jula katalogen
förskolan metapontum
två pizzabagare malmö
maria hagberg göteborg

2003-10-30

AKI mäter och beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän för olika branscher inom privat sektor månadsvis. Arbetskostnadsindex redovisas separat för arbetare och tjänstemän. Preliminära eller definitiva indexserier.


Jens rydell bats
notis translate engelska

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän i privat sektor (AKI) SCBDOK 4.2 AM0301 1 (10) Statistikproducent SCB är kvalitetscertifierad enligt ISO 

tjänstemän 3,6 procent och 1,5 procent för arbetare. kvartalsvisa arbetskostnadsindex per timme för olika branscher i alla EU-länder.