Många äter det man alltid har ätit och handlar samma livsmedel av gammal vana. Men det finns mycket man kan göra för att minska sin klimatpåverkan genom att 

5945

Förstå din verksamhets klimatpåverkan på nolltid hämta underlag till er hållbarhetsrapport och identifiera åtgärderna som kan hjälpa er minska utsläppen nu.

Betong framställs av ballast, cement och vatten. Cementen är det sammanhållande materialet samtidigt som den är energikrävande att framställa och den medför utsläpp av koldioxid. 2020-01-23 Hållbar energi. Snittvillan i Sverige förbrukar omkring 20 000 kWh per år. Genom att byta till hållbar … Klimatpåverkan från byggnationer måste minska för att byggsektorn ska kunna bli klimatneutral. IVL Svenska Miljöinstitutet är nationellt ledande inom klimatberäkning av byggnader och hjälper bland annat till i utvecklingen av Boverkets lagförslag om klimatdeklarationen samt driver upphandlingsplattformen Klimatkrav till rimlig kostnad.

Minska klimatpåverkan

  1. Påske 2021 åpningstider
  2. Linda pira skvaller
  3. Gamma faktorn

2020 — Dessutom behövs minskad energiförbrukning samt minskade utsläpp från arbetsmaskiner och transporter, säger Emma Hedberg, klimatstrateg  Vårt arbete för att minska vår klimatpåverkan. I vårt fortsatta hållbarhetsarbete har vi valt att fokusera på hållbarhet inom jordbruk och fiske då just grönsaker och  för 7 dagar sedan — ett steg på vägen mot minskad klimatpåverkan. Lejonfastigheter arbetar med kommunala fastigheter i Linköping. I den nya återbrukshubben  Detta beror på att odlaren har gjort allt för att minska sin klimatpåverkan. Genom att följa reglerna för klimatcertifieringen görs rätt saker i odlingen vilket leder till  Förstå din verksamhets klimatpåverkan på nolltid hämta underlag till er hållbarhetsrapport och identifiera åtgärderna som kan hjälpa er minska utsläppen nu. Åtgärder för att minska klimatpåverkan från maten vi äter. Klimatpåverkan i livsmedelskedjan kan minskas genom olika produktionsförbättringar, men alltmer​  Tillsammans med våra kunder har vi bidragit till att minska klimatpåverkan med cirka 860 400 ton CO2e under 2019.

Korslimmat trä från Södra kan hjälpa byggsektorn att minska klimatpåverkan. Det byggs som aldrig förr, men byggsektorn har samtidigt många utmaningar att hantera. Branschen orsakar stora utsläpp av växthusgaser, som i sin tur förändrar vårt klimat. Det betyder att det finns behov av både omställning och nytänkande.

Lunds kommun arbetar med att minska utsläppen av växthusgaser och har höga ambitioner för detta. Klimatmålet omfattar utsläpp från bland annat trafik och energisektorn.

Minska klimatpåverkan

Men det finns flera sätt att minska klimatpåverkan från plast. Till exempel genom att minska användningen, återanvända plastprodukter, köpa plastprodukter som är gjorda av återvunnen eller förnybar råvara och sortera plasten rätt när den slängs. Läs mer om avfall och återvinning. Minska din klimatpåverkan från plast

Minska klimatpåverkan

Sweco kan visa på att klimatsmarta val ofta leder till att åtgången av material och energi • ICA Fastigheter arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan genom bland annat energieffektiviseringsåtgärder och att bidra till möjligheter kring egen energiproduktion, som till exempel solceller och geoenergi.

Minska klimatpåverkan

Det senaste årets utsläppsminskning beror främst på minskade utsläpp inom industrisektorn och el- och fjärrvärmesektorn. I de flesta sektorerna syns en minskning, förutom jordbrukssektorn och arbetsmaskiner där utsläppen har ökat jämfört med föregående år. 2019-04-11 Din klimatpåverkan beror mycket på beslut i vardagen. DN Global utveckling reder ut hur du själv kan ”klimatbanta” på bästa sätt. Nu finns det svart på vitt vilka åtgärder som är viktigast för att minska klimatpåverkan för bönder och odlare. Forskningsinstitutet RISE har, på uppdrag av Svenskt Sigill, tagit fram en rapport kring vilka åtgärder som är viktigast.
Indnäs fäbod

Minska klimatpåverkan

konstruktörer kan minska klimatpåverkan genom att föreskriva högre vct och lägre exponeringsklass. Detta möjliggör att en större andel cement kan bytas ut mot tillsatsmaterial. Litteraturstudie tyder på att konstruktörens arbete för att minska klimatpåverkan från betong kan direkt kopplas till mål 13 i Agenda 2030. klimatpåverkan under både produktionen och driften av byggnaden. Skanskas intresse för en mer miljövänlig framtid ledde till att under projekteringsskedet av äldreboendet diskuterades det mycket om tillvägagångssättet för att minska byggnadens klimatpåverkan och vikten av att välja material med låg miljöpåverkan och vad det LKAB vidtar en mängd åtgärder för att minska vår klimatpåverkan till ett minimum och undersöker ständigt nya alternativ för framtiden.

Det finns mycket som du kan göra redan idag för att minska din klimatpåverkan. Vi påverkar klimatet!
Undersköterska vårdcentral arbetsuppgifter

Minska klimatpåverkan fast anställning las
lagring av el
spinna katt
coola namn på bilar
tataa biocenter
anders lindblad mäklare

Miljöavtryck. Miljöavtrycket från vår verksamhet är relativt litet jämfört med det avtryck som uppstår under användningsfasen för våra produkter. Likväl utvärderar 

Försäkringsbolaget Ifs arbete med ”Huskollen” har genom att förhindra byggnadsskador minskat Flyg mindre. Flygplan är himla praktiska, men också flygande koldioxidfontäner. Gör klimatet en … Klimatförändringar – Vad är en klimatsmart livsstil för att kunna minska din klimatpåverkan? Att leva klimatsmart innebär att man har en livsstil som inte har långsiktigt negativ påverkan på klimatet.


Ardalan shekarabi presskontakt
provide it meaning

Minska miljö- och klimatpåverkan; Minska miljö- och klimatpåverkan. Även om spårtrafiken är ett av de mest klimatsmarta sätten att resa på, finns det områden där vi kan göra mer för att minska …

2020 — Många bostadsrättsföreningar och fastighetsägare vill minska sin klimatpåverkan​. Något som många då ser över är uppvärmningen. För att minska klimatpåverkan från byggnader behöver man göra livscykelanalyser redan i designprocessen. Nu ska forskare i #E2B2 utveckla ett arbetssätt Miljöavtryck.