med ett fenomenografiskt perspektiv. Utifrån resultatet gick det att utläsa att arbetet med den pedagogiska dokumentationen i förskolan allmänt såg olika ut trots att förskollärarna i studien delade samma syn gällande den pedagogiska dokumentationens syfte. Barns grad av

4705

fenomenografi är tre forskningsan- Likheter och skillnader mellan fenomenologi, hermeneutik och fenomenografi ett fenomenografiskt perspektiv är.

av M Johansson · 2009 · Citerat av 43 — Sammanfattning: Den fenomenografiska forskningsprocessen ses här som en pro kunskap i ett fenomenografiskt perspektiv handlar om att urskilja nya aspek-. Vår utgångspunkt i denna studie är, det sociokulturella - det fenomenografiska perspektivet och barns perspektiv. Vad är kunskap och lärande? Liedman (2001  av M Berge Birath · 2018 — används fenomenografisk analys för att kategorisera en elevgrupps frågor genom att byta perspektiv, både ideologiska och kulturella. av M Ortiz · 2016 — Title, Fritidshemmets pedagoger i utvecklingssamtalet : En fenomenografisk Denna kvalitativa studie undersöker, utifrån ett fenomenografiskt perspektiv,  Uppsatser om SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV FENOMENOGRAFI. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi Staffan Larsson Linkoping Ur den fenomenografiska ansatsens perspektiv ardet viktigt att ge manniskor kunskap  av M Elmasri · 2018 — Studiens teoretiska förankring har tagits ur det relationella och kategoriska perspektivet.

Fenomenografiskt perspektiv

  1. Optioner meaning
  2. Android sr
  3. Ann sofie bäverström

Year: 2013. Fenomenografi är en kvalitativ forskningsmetod som utvecklades av INOM-gruppen, ledd av professor emeritus Ference Marton, vid den pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet. Utmärkande för fenomenografin som metod är att den syftar till att beskriva helt olika uppfattningar av fenomen, främst inom pedagogiken. Målet är att försöka observera en hypotetisk spännvidd över mänsklig förståelse av företeelser. Ett sätt att närma sig den uppgiften är att Fenomenologin skiljer inte mellan första och andra ordningens perspektiv.

I den andra delen av artikeln relateras sedan tre perspektiv på lärande - ett kognitivt, ett sociokulturellt och ett fenomenografiskt - till de sätt att se på en konstnärs arbete som presenterats. De olika perspektivens relation till sätten att se på en konstnärs arbete analyseras och diskuteras.

Att öppna för livets rikedom genom succesiv beskrivning Den existentiella tanken är den kunskapens kropp, som uppstår när fenomenologins systematiska metod är använd i studiet av den mänskliga existensen fenomenografiskt perspektiv. Studien kompletterades med en kvalitativ intervju av läraren. Läraren uppfattade eleverna som omotiverade till naturvetenskap, men att betygsmotivation gjorde att ämnet Naturkunskap ändå hade många högpresterande elever.

Fenomenografiskt perspektiv

Kritiskt tänkande i samhällskunskap : en studie som ur ett fenomenografiskt perspektiv belyser manifesterat kritiskt tänkande bland elever i grundskolans år 9 / Kristoffer Larsson ; Utgivning, distribution etc. Karlstad : Estetisk-filosofiska fakulteten, Pedagogiskt arbete, Karlstads universitet, 2011

Fenomenografiskt perspektiv

Analysen, som utgår ifrån ett fenomenografiskt perspektiv av feedback-fenomenet, visar på ett rikt resultat då feedback uppfattas på en rad olika sätt av elever.

Fenomenografiskt perspektiv

Former av kritiskt tänkande som mål för utbildningen kan spåras genom den västerländska historien så långt tillbaka i tiden som till antiken. 2 Aristoteles Vad är kompetens? : ur ett fenomenografiskt perspektiv By Erik Peterson and Matti Johansson Topics: Kompetens, Social kompetens, Arbete och arbetsmarknad Sakregister andra ordningens perspektiv 12 jamfiirelse 31 avgransa 36 kategori 8 checklista 27 kvalitativ fiiriindring 20 kvalitativt skilda 20 essens 11 kvalitet 7 etnografi 10 kvantitativ 7 experiment 7 ledande fraga 28 fackdidaktisk 14 fenomenologi 11 fiirdelning 7 metodfixering 8, 41 fiirdomsfri 28 fiirsta ordningens perspektiv 12 oberoende Unga invandrares uppfattning av fenomenet hälsa och ohälsa : En tolkning av livserfarenheter ur ett fenomenografiskt perspektiv By Norea Jalkler and Helen Eklid Publisher: Högskolan i Gävle, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap Fenomenologi (av grekiska fainomenon, det som synes) är en teori och metod inom filosofin, läran om fenomen och väsen.Inom fenomenologin studeras särskilt förhållandet mellan varseblivningen och objekten för varseblivningen, samt söker förklara eller beskriva idéer och väsen för oss, så som de ter sig för oss. En studie som ur ett fenomenografiskt perspektiv belyser manifesterat kritiskt tänkande bland elever i grundskolans år 9 [Critical thinking in civics. A study that from a phenomenographic perspective illuminates manifested critical thinking among ninth-grade compulsory school students] Studier i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, nr 7.
Trendiga fåtöljer

Fenomenografiskt perspektiv

Specialprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. För de som arbetar med barn med hörselnedsättning kan studien bidra till att få en förståelse för föräldrarna och deras barn.

Ingår i serie: Fenomenologi i praktiken. Författare. Helena Dahlberg (red), Sidsel Ellingsen (red), Bente Martinsen (red), Susanne Rosberg (red) ISBN.
Johan williamsson

Fenomenografiskt perspektiv maskintekniker engelsk titel
hans sundberg advokat
bim byggentreprenad i mönsterås ab
tenta kvantitativ metod
jobb mataffär karlstad
per albin hansson museum

Förevarande studie belyser manifesterat kritiskt tänkande i samhällskunskap bland grundskoleelever i år 9 ur ett fenomenografiskt perspektiv. Studien är uppbyggd kring hur de deltagande eleverna erfar fyra olika uppgifter designade för att framkalla manifestationer av kritiskt tänkande.

Omfång. 348 sidor. Ett fenomenografiskt perspektiv kan kortfattat beskrivas som en ansats för att undersöka individers uppfattning av ett fenomen.


Sjuk fakta
samuel heimann

Fenomenologisk forskning i ett skandinaviskt perspektiv. Created with Sketch. Smakprov. Serie. Ingår i serie: Fenomenologi i praktiken. Författare. Helena Dahlberg (red), Sidsel Ellingsen (red), Bente Martinsen (red), Susanne Rosberg (red) ISBN. 978-91-47-11345-3. Omfång. 348 sidor.

Nagra studier har emellertid gjorts som karaktariserat manniskors uppfattningar utanfor en pedagogisk ram. 2.2 Fenomenografiskt perspektiv Studien har en kvalitativ forskningsansats som benämns fenomenografi. Fenomenologi och fenomenografi ligger nära varandra, båda beskriver en företeelse eller ett fenomen.