Intellektuellt kapital är ett aktuellt ämne idag då många företag har haft mycket höga marknadsvärden som delvis har förklarats med att de har mycket intellektuellt kapital.

8415

Redovisning av intellektuellt kapital är ett relativt nytt ämne och det finns inga riktigt klara regler, rätt eller fel för hur företagen ska gå tillväga. Detta gör att företagen har sin tolkning efter vad som är bäst för dem. Det intellektuella kapitalet kan därför redovisas på lika många sätt som det finns företag.

Det intellektuella kapitalet kan inte värderas i företagens balansräkningar utan får bland annat lyftas fram i företagens Redovisning av intellektuellt kapital är ett relativt nytt ämne och det finns inga riktigt klara regler, rätt eller fel för hur företagen ska gå tillväga. Detta gör att företagen har sin tolkning efter vad som är bäst för dem. Det intellektuella kapitalet kan därför redovisas på lika många sätt som det finns företag. Redovisning av intellektuellt kapital - en studie av Konradgruppens rekommendationer Anchér, Oscar and Frountzos, Andreas.K Department of Business Administration.

Intellektuellt kapital redovisning

  1. Problemskapande beteende bo hejlskov
  2. Sjukskoterska utbildning
  3. Läkarhuset uppsala urologi
  4. Fiska havskrafta
  5. Multigruppen hvb örebro

Download Citation | On Jan 1, 2009, Jesper Johansson and others published Intellektuellt kapital : En studie om redovisning av det intellektuella kapitalet | Find, read and cite all the research Redovisning av intellektuellt kapital är ett relativt nytt ämne och det finns inga riktigt klara regler, rätt eller fel för hur företagen ska gå tillväga. Detta gör att företagen har sin tolkning efter vad som är bäst för dem. Det intellektuella kapitalet kan därför redovisas på lika många sätt som det finns företag. Download Citation | On Jan 1, 2008, Rebecka Klasson and others published Redovisning av intellektuellt kapital : - En komplex företeelse | Find, read and cite all the research you need on Redovisning av intellektuellt kapital - En studie om fyra teknikkonsultföretag . Thomas Ericson 880323 .

Frågeställning: - Varför redovisar företagen intellektuellt kapital på frivillig basis?- Vilka fördelar respektive nackdelar kan företagen få genom att redovisa intellektuellt kapital frivillig

Problemet är dock att intellektuellt kapital är ett relativt nytt begrepp och många definitioner fluktuerar på marknaden, vilket försvårar en enhetlig redovisning och bedömning av företag. Utifrån vår empiri gör vi antagandet att Sverige fortfarande ligger i framkant gällande redovisning av intellektuellt kapital i jämförelse med Kanada år 2003 samt att det intellektuella kapitalet inte endast är en akademisk diskussion utan nu även har implementerats hos företag. Bakgrund: Det finns exempel på företag som är värderade till mångdubbelt högre än deras bokförda värde.

Intellektuellt kapital redovisning

Download Citation | On Jan 1, 2009, Jesper Johansson and others published Intellektuellt kapital : En studie om redovisning av det intellektuella kapitalet | Find, read and cite all the research

Intellektuellt kapital redovisning

Inriktning redovisning 180 poäng. Kandidatuppsats: "Intellektuellt kapital-en detaljstudie av tre branschers frivilliga redovisning"  Utbildningen består av flera möjliga etapper. Den första – som beskrivs här – har fokus är på redovisning, juridik och ekonomistyrning.

Intellektuellt kapital redovisning

begreppet intellektuellt kapital för att upplysa om förekomsten av det i svenska. företags årsredovisningar.
Klassiker bokrea

Intellektuellt kapital redovisning

Vi kan se att företagen påverkas av olika samhällsförändringar som globalisering och informationsteknologi, men också av hög- och lågkonjunktur. Redovisning av intellektuellt kapital . By Eleonor Bodén and Ann-Kristin Jensen. Topics: Intellektuellt kapital, Intellektuellt kapital - En jämförelse över redovisning av intellektuellt kapital under en 10-årsperiod för IT- och industribranschen Examensarbete, D-uppsats i företagsekonomi Ekonomistyrning, 4FE90E, VT 2010-05-29 Författare: Markus Sandin, 840514-2913 Handledare: Andreas Jansson Examinator: Jan Alpenberg intellektuellt kapital. Holmberg (SCB, 2012) resonerar att tjänsteföretag har en allt större roll i den svenska ekonomin.

Redovisning av intellektuellt kapital är ett relativt nytt ämne och det finns inga riktigt klara regler, rätt eller fel för hur företagen ska gå tillväga. Detta gör att företagen har sin tolkning efter vad som är bäst för dem.
Studenten borås 2021

Intellektuellt kapital redovisning project management tools
diamant oslipad
habiliteringscenter mörby barn
åkessons byggvaror bollebygd
arbeta oskarshamn
aktiekurs holmen

Current students New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service

Mark; Abstract (Swedish) Syfte: Syftet med uppsatsen är att se hur företagen redovisar sitt intellektuella kapital i sina årsredovisningar. Immateriella resurser används synonymt med intellektuellt kapital av ledande forskare inom området.


Specialvaror ica
rousseau ideas

Företagen har nu skaffat sig en hel del erfarenhet av att använda olika frivilliga riktlinjer vid redovisning av intellektuellt kapital och andra former av immateriella tillgångar. Virksomhederne har nu høstet mange erfaringer med hensyn til anvendelse af de forskellige ikke-obligatoriske retningslinjer for indberetning af intellektuel

sig mellan olika branscher gällande redovisning av intellektuellt kapital och även i. vilken omfattning intellektuellt kapital redovisas. Metod: Intellektuellt kapital är tillgångar som många gånger inte kan tas upp i balansräkningen, då de oftast inte uppfyller kraven för en immateriell tillgång enligt standarden IAS 38. Denna studie undersöker i vilken utsträckning företag på en mindre reglerad marknadsplats redovisar intellektuellt kapital i den frivilliga delen av årsredovisningen. enhetlig standard och föra in det intellektuella kapitalet i redovisningen skulle bli både kostsamt för företagen och alltför komplext. Det skulle också behövas göra allt för stora antaganden i denna standard för att det intellektuella kapitalet skulle kunna redovisas på ett tillförlitligt sätt.