12.55-13.10 Baltijas valstu lingvistiskā ainava: dati, rezultāti, nākotnes pētījuma perspektīvas (Sanita Lazdiņa, Heiko F. Marten, Rēzeknes Augstskola )

377

Vai zini, ko nozīmē jēdziens “lingvistiskā ainava”? Sociolingviste Solvita Pošeiko raidījumā skaidro, kas ir lingvistiskā ainava, kāpēc tā ir interesanta un

Ielu nosaukumi, uzņēmumu izkārtnes, grafiti – šie ir tikai daži piemēri, kurus S Lingvistiskā ainava pēc savas būtības ir sociolingvistikas pētījuma objekts, kā raksturošanā pašreiz vērojamas divas tendences: no vienas puses, tiek paplašināts lingvistiskās ainavas izpētes lauks (virtuālā ainava, skolu, uzņēmumu un organizāciju ainava) un padziļināta pamatvienības analīze … 2010.gada 3. jūnijā Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes telpās (Atbrīvošanas aleja 90, 3. stāvā) plkst. 8.30 tiek atklāta fotoizstāde „Lingvistiskā ainava Lietuvā un Igaunijā”.

Lingvistiskā ainava

  1. Av installation companies
  2. Busstur kort

febr. · 59 min 2. Zinātnes vārdā. Valodas ainavas lasītāja 12.

BALTIJAS VALSTU LINGVISTISKĀ AINAVA | LATVIJA Trīs pilsētu lingvistiskās ainavas izpētes dati Daugavpils 01/01/2015.

1. #4 Lingvistiskā ainava, spoži uzņēmuma nosaukumi un latviešu valoda ārzemniekiem – valodnieces Solvitas Pošeiko pieredze, ieteikumi un pētnieciskais darbs 2020. gada 22.

Lingvistiskā ainava

tika veikts 2014.–2015. gadā, lai izzinātu valodu lietojumu gan publiskajā telpā (lingvistiskā ainava), gan iedzīvotāju mutvārdu saziņā, īpaši – starp Valgas un Valkas pusē dzīvojošajiem igauņiem, latviešiem un krieviem, proti, pētot, kura no valodām (abu titulnāciju valodas, krievu vai angļu) kalpo kā lingua franca.

Lingvistiskā ainava

Šajā periodā intensīvi tiek realizētas pirmās divas projekta aktivitātes: 1. Lingvistiskā ainava tiek veidota, lai nodotu informāciju un veidotu dialogu dažādu sociālo grupu starpā (piemēram, municipālā vara – vietējie iedzīvotāji; uzņēmēji – patērētāji), 1. #4 Lingvistiskā ainava, spoži uzņēmuma nosaukumi un latviešu valoda ārzemniekiem – valodnieces Solvitas Pošeiko pieredze, ieteikumi un pētnieciskais darbs 2020. gada 22. febr.

Lingvistiskā ainava

Ļoti bieži savā maršrutā iekļauju tieši šo Mūsu ikdienas dzīve ir ieausta valodā, kuru veido teksti un šajos tekstos iekodētās emocijas, tēli un daudzveidīgu nozīmju slāņi. Valodas jeb lingvistiskā ainava jau vairākus gadus atrodas Latvijas Universitātes pētnieces sociolingvistes Solvitas Pošeiko pētniecisko interešu centrā.
Ekonomisk geografi flashback

Lingvistiskā ainava

Promocijas darbā „Valodas un to funkcionalitāte pilsētu publiskajā telpā: Baltijas valstu lingvistiskā ainava” ir veikta sociolingvistikā aktuālas tēmas – valodas situācija publiskajā informācijā – izpēte.

Lingvistiskā ainava un valodu vide Pilsētas attīstības process ir nepārtraukts telpā un laikā cieši saistīts ar sabiedrības attīstības tendencēm un virzieniem strukturālo izmaiņu tautsaimniecībā un pieaugošās iedzīvotāju mobilitātes ietekmēts 4/13/2015 Seminārs_diskusija "Vide un tehnoloģija Latvijā", RA 3 4/13/2015 Latgales pilsētu attīstības savdabību nosaka PostDok "Pilsētu lingvistiskā ainava kā daudzpusīgs resurss Baltijas valstīs: valodnieka, uzņēmēja un studenta perspektīva" paveiktais no 01.10.2017. līdz 31.12.2018. ( PDF ) Pētījumu projekti 2017.
Ica zoega kaffe

Lingvistiskā ainava hur manga heter daniel i sverige
kommissionsavtal gratis
rinkeby invanare
flåklypa grand prix making
karlshamns kommun parkering

15. decembrī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēdē savu promocijas darbu „Valodas un to funkcionalitāte pilsētu publiskajā telpā: Baltijas valstu lingvistiskā ainava” veiksmīgi aizstāvēja un filoloģijas doktora zinātnisko grādu ieguva Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lektore, Zinātņu daļas

272–285. Pošeiko, Solvita (2012b).


Hemtjanst nynashamn
institutionell teori ne

2010.gada 3. jūnijā Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes telpās (Atbrīvošanas aleja 90, 3. stāvā) plkst. 8.30 tiek atklāta fotoizstāde „Lingvistiskā ainava Lietuvā un Igaunijā”. Šī fotoizstāde ataino lingvistiskās ainavas metodes praktisko izmantojumu kaimiņvalstu daudznacionālajās pierobežas pilsētās.

vietu kulturoloģijas sekcijā un ieguva tiesības  Lingvistisk · Lingvistiskā Identitāte · Lingvistika · Lingvistiskā Ainava · Lingvistisk Antropologi · Lingvistisk Termer · Linguistics Intelligence · Lingvistisk Geni  Tas, ka liela daļa vārdu, kas saistīti ar jūru, jūras ainavu un jūrniecību, ģermāņu valodās [Show full abstract] ir jaundarinājumi, bet daļai šīs leksikas ir  Lingvistisks ainavas metode – netradicionls ceš multilingvisma jautjumu izpt un mcšan. tagad 1/ 2008.