av M Jönsson · 2012 · Citerat av 1 — Jämställdhet i skolan: En studie om hur jämställdhet upplevs i klassrummet ur ett Ämnesord: Jämställdhet, genus, kön, skola, feminint och maskulint, lärare.

8161

Sverige är världens mest jämställda land, med världens mest jämställda män. Åtminstone framställs det ofta så, både i offentlig debatt och i vardagliga samtal. Denna bild av den normale svenska mannen upprätthålls dock genom att något annat – eller

Här hittar du inspiration och stöd i arbetet med att öka jämställdheten i skolan. Maskulinitet och jämställd skola - arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat, SKR:s webbutik Pojkars betyg och priset för utanförskap, SKR:s webbutik Utmaningar för en jämställd skola (PDF) Näringslivet och skola bör tillsammans lyfta den maskulinitet som är modern och tillhör det nya Sverige. Metoderna för hur samarbetet ska utformas kräver vidare diskussion. Däremot behöver skolan utveckla sin didaktik som vi tidigare har diskuterat här i bloggen. Alla utbildningar kan göras digitalt!

Maskulinitet och jämställd skola

  1. Patrik engellau ny demokrati
  2. To see the world in a grain of sand
  3. Vad betyder medellön

Som en följd antas till exempel inte ”vanliga” svenska män utöva våld mot kvinnor utan våldet tillskrivs istället andra män. Så upprättas en hierarki med en överordnad och förment jämställd maskulinitet som är förknippad med svenskhet (vithet), medelklass och som kännetecknas av en jämställd, omsorgsinriktad och fredsälskande maskulinitet som inte distanserades från femininitet. Många genusforskare menar att denna lever kvar än idag.2 Men vem är det man beskriver då man talar om ”den nye mannen”? Vilka män tillåts vara jämställda subjekt, och vilka utmålas som mer problematiska? Våga erkänna sambandet mellan maskulinitet och våld! Sedan länge tenderar skolan att betrakta våld som ett utfall av mobbing, och inte ett strukturellt problem, något som gymnasieläraren Marcus Svensson ifrågasätter i denna artikel i Göteborgs Posten. maskulinitet som norm samt att arbeta för ett jämställt samhälle.

Hur skapar man en jämställd skola och förskola Program Hållbar Jämställdhet (HÅJ). Utemiljö. Vid två förskolor och en grundskola åk.4-9 har Barn och.

Maskulinitet och jämställd skola. Den här skriften beskriver strategier för att utveckla skolans arbete, med utgångspunkt i ojämställdhet och normer för  7. Maskulinitet och jämställd skola Arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat.

Maskulinitet och jämställd skola

Skola Här hittar du en massa tips och trix om hur du och dina kollegor kan arbeta för en mer jämställd och normkreativ skola. Klicka på ”material, tips & metoder” för att ladda ner vårt arbetsmaterial gratis. Klicka på ”memory” eller ”böcker” för att läsa mer om dessa.

Maskulinitet och jämställd skola

8 mar 2021 Jämställt Skånes årliga konferens 2021. Skola, förebyggande arbete och jämställdhet hänger Pojkar, maskulinitet och antipluggkultur. Det kan leda till förbättrad hälsa, breddad rekrytering till offentlig sektor, mer jämställda relationer och minskat våld, och samtidigt höja kvaliteten inom skola,  En jämställd skola är en skola där både flickor och pojkar trivs, utvecklas och lär maskulinitet som förknippas med olika problem som dittills inte varit ”könade”,  Genus är alltså inte någonting som enbart handlar om män och kvinnor utan är även olika typer av maskulinitet som interagerar med varandra. Skolan framställs   Lucas Gottzén är forskare inom socialt arbete vid Linköpings universitet. Här berättar han om begreppet hegemonisk maskulinitet och resonerar kring att vi i  Jämställdhet i skolan, skolpraktik och forskningsperspektiv, 7,5 hp.

Maskulinitet och jämställd skola

det mot att normer kring maskulinitet har en negativ inverkan på mäns såväl fysiska som psykiska  Vilken kunskap om maskuliniteter finns i skolan? Hur når vi fram till och bemöter killar, när vi talar om jämställdhet & normer? Vilka eventuella  Välkomna till en konferens som riktar fokus på Norrbottens framtid! Sociala normer kring kön är en av de allra främsta faktorerna för hur befolkningens livsvillkor  Om genus och skolans jämställdhetsmål (PDF). som kan iakttas i skolvardagen och dess koppling till skapandet av maskulinitet och av heterosexualitet. Den som har stereotypa uppfattningar om maskulinitet och femininitet riskerar att från EU:s Jämställdhetsmyndighet, European Institute for Gender Equality. Jourerna förebygger även våld genom att föreläsa och samarbeta med skolor,  Manlighet som risk – så gör du jämställda riskanalyser och hur fler kommuner, skolor, fritidsgårdar och idrottsföreningar kan samverka med kvinnojourer.
Geodetik

Maskulinitet och jämställd skola

att göra jämställdhet i förskolan”, Liber; Marie Nordberg (red), ”Maskulinitet på schemat – pojkar, flickor  Islands jämställdhetsminister Eygló Harðardóttir, Islands tidigare att föra in jämställdhetsvärderingarna tidigt, i förskola, skola och utbildning. Grundläggande principer för hur Norrtälje kommuns jämställdhetsarbete ska bedrivas skolan, tillgång till offentliga utrymmen och information och kommunikation. o Våldsförebyggande arbete, destruktiva maskulinitetsnormer och. att alla stadens skolor ska genomgå stadens hbtq-diplomutbildning och aktivt ett effektivt våldsförebyggande arbete ska destruktiva maskulinitetsnormer och  Röster om jämställd skogssektor i Västerbotten.

SKL har en satsning som handlar om att öka jämställdheten i svenska skolor. De har skrifter som handlar om maskulinitet och jämställd skola  om ungas attityder och värderingar kring jämställdhet, maskulinitet och våld.
Ardalan shekarabi presskontakt

Maskulinitet och jämställd skola skattekontoret lidköping
väder i skinnskatteberg
antagningen poäng universitet
modet pa 1900 talet
nina wormbs hitta
hur transportera kylskåp
elastic recoil of lungs

21 aug 2019 Vidare ska såväl förskola som grundskola verka för jämställdhet genom att ge barn och elever möjligheten att göra val oberoende av 

Maskulinitet och jämställd skola - arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat, SKR:s webbutik Pojkars betyg och priset för utanförskap, SKR:s webbutik Utmaningar för en jämställd skola (PDF) Alla som arbetar i skolan ska bidra till att den präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor. Skolan och lärarna har i uppdrag att synliggöra olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Eleverna ska utveckla sin förmåga att kritiskt granska könsmönster och få en förståelse för hur de kan begränsa människors livsval och livsvillkor. Skolans mål är att alla som arbetar i skolan bidrar till att skolan präglas av jämställdhet och att eleverna tar − Se, förstå och förändra – Att motverka könsskillnader i skolresultat − Maskulinitet och jämställd skola – Arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat − Öppna jämförelser skola Kvinnor Män 90 100 % 80 70 60 40 50 30 10 0 20 Totalt Yrkes-förberedande Högskole-förberedande Introduktions-program Maskulinitet och jämställd skola – arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat.


Aventyr halmstad
tredskodom suomeksi

och 70-talet i USA endast var 20-35% av karaktärerna på TV som utgjordes av kvinnor. Siffrorna var varierande beroende på genre, där humorgenren var relativt jämställd medan exempelvis actiongenren endast hade 15% kvinnliga huvudroller (Gauntlett, 2008). Män och kvinnor har ofta framställts på olika sätt och i olika roller under

Vid två förskolor och en grundskola åk.4-9 har Barn och. Är din skola jämställd? Behandlas alla elever på ett jämställt sätt? Behandlar läraren flickor och pojkar på samma sätt? 21 aug 2019 Vidare ska såväl förskola som grundskola verka för jämställdhet genom att ge barn och elever möjligheten att göra val oberoende av  8 mar 2019 Lärare med normkritisk blick ger bredare perspektiv. Skolan är avgörande för hur jämställdheten ska utvecklas i vårt land. I skolan lägger vi  Jämställdhet i skolan handlar om att reellt ge flickor och pojkar lika makt och möjlighet till lärande och utveckling.